Autoritatea Portuară Veneția - Italia

Venice Port AuthoritySite: www.port.venice.it

Autoritatea Portuară Veneția (APV) este un subiect de drept public. Aceasta este responsabilă pentru conducerea, planificarea, coordonarea, promovarea şi supravegherea operaţiunilor portuare, atât la nivel comercial cât şi industrial.

Mai mult, efectuează întreţinerea zonelor comune şi a fundului mării, monitorizează furnizarea de servicii generale, gestionează proprietatea maritimă de stat şi planurile de dezvoltare a zonei portuare.

Fiind una dintre figurile importante europene în sectoarele de transporturi agabaritice şi de mărfuri generale, APV investeşte în mod constant în consolidarea infrastructurii portuare, în conformitate cu principiile eco-prietenoase şi de protecţie a mediului.

De-a lungul anilor, APV au luat parte la mai multe proiecte europene: în primul rând, în cadrul programelor INTERREG IIIA şi INTERREG IIIB, apoi, pentru perioada 2007-2013, atât în calitate de lider (WATERMODE - programul Europa de Sud-Est, EMPIRIC - Programul Europa Centrală, SAFEPORT - Programul Italia-Slovenia, APC - Programul IPA Adriatica) cât şi ca partener (SONORA - Programul Europa Centrală, Programul MEMO - Med, ALPCHECK - Programul Spaţial Alpine) şi a luat parte la multe alte iniţiative, inclusiv cele fondate direct de către Comisia Europeană (Programul Rețele TEN-T şi LIFE).