DP1 - Transnacionalno projektno in finančno upravljanje

Cilj celotnega projektnega upravljanja je, da zastavljen projekt steče gladko in zanesljivo v načrtovanem časovnem okviru. Delovni paketi se osredotočajo na notranjo koordinacijo projekta in komunikacijo med partnerji, kakor tudi komunikacijo z organi SEE-ja z naslednjimi cilji:

  • izvedba "lean" upravljanja in učinkovita poraba sredstev
  • zagotoviti visoko kvaliteto in učinkovitost koordinacije projekta
  • zagotovitev gladkega upravljanja v izogib nepotrebnih zamud ali nesporazumov
  • vzpostavitev čistih internih komunikacijskih kanalov med SEEMARINER partnerji
  • biti v pomoč in voditi