DP3 - Trenutno stanje in analize dobrih praks

Delovni paket je izjemnega pomena za zagotovitev kvalitetne in vplivne projektne implementacije. Želja je analizirati status informatizacijskih sistemov, ki zadevajo nadzor prevoza, rokovanje in skladiščenje nevarnih snovi pri prevozu z ladjami po morju in rekah in v pristaniških območjih. Partnerji bodo raziskali in opisali obstoječe informacijske tehnologije, infrastrukturo in človeške vire v njihovih regijah in državah. Aktivnosti bodo ponudile možnost raziskati najboljše prakse iz evropskih regij, raziskati specifične dobre primere integriranih sistemov in uspešna orodja za nadzor nevarnega blaga in biti obveščeni o trenutnem stanju sistemih sposobnih zagotoviti informacije dodane vrednosti za izboljšanje preventive in okoljskih rizikov.

Glavni rezultat tega delovnega paleta bo v učinkovitih ukrepih, skupaj z zahtevanimi transnacionalnim sodelovanjem med partnerji in pomembnimi ustanovami z namenom uspešno implementirati sistem SEEMARINER. Rezultati tega DP bodo uporabljeni za razvoj SEEMARINER podpornega mehanizma (DP 4) in bodo uporabljeni kot vodilo za implementacijo ukrepov za vzpostavitev in operativnost SEEMARINER sistema.