DP4 - Razvoj podpornega mehanizma SEE MARINER

Glavni cilj delovnega paketa je razvoj SEEMARINER podpornega mehanizma, ki bo osnova za vzpostavitev SEEMARINER sistema. Aktivnosti želijo vzpostaviti smernice za nastanek in delovanje podporne strukture, ki bo glavni steber SEEMARINER sistema.

Na podlagi tega se bodo med partnerji oblikovali splošni standardi s katerimi se bo potem nadaljevalo z implementacijo potrebnih struktur, ki bodo razvite na podlagi specifikacij iz tega DP. Software in trening paketi bodo razviti z namenom povezati strukture in zagotoviti,da bo SEEMARINER sistem učinkovit in zmogljiv mehanizem s sposobnim in kompetentnim kadrom za njegovo izvrševanje in vzdrževanje.

Glavni rezultat iz tega delovnega paketa bo formulacija skupnega dogovora o ciljih za, ki bodo vodilo za implementacijo ukrepov za vzpostavitev in uporabo SEEMARINER sistema. Skupna transnacionalna delavnica bo pripomogla h koordinaciji pilotnih aktivnosti na mednarodnem nivoju in izdelavi SWOT analize. Rezultati iz SWOT analize so pomembni zato, ker bodo naslednji koraki za nastanek sistema lahko prišli prav iz te analize.