DP5 - Krepitev strokovnih zmogljivosti in izvedba SEE MARINER

V tem DP bo fokus aktivnosti na vzpostavitvi SEEMARINER sistema, ki bo priskrbel vrednostno pomembne informacije, storitve in statistike o izvoru in velikosti prevoza nevarnega blaga v območju Jugo-Vzhodne Evrope. Podporne strukture (podporni center, podatkovni center, omrežje) bodo vzpostavljeni glede na dogovorjene smernice v DP 4 v območju partnerjev.

Osnova sistema je izdelana na integraciji najboljših tehnologij, aplikacij in upravljavskem pristopu kot so: nadzor plovil v realnem času in informacijskega sistema AIS(Automatic Identification System), pomoč za upravljanje navigacije, vremenske komponente, integracija podatkovnih baz, sledenje oljnim razlitjem ipd v sistem za nadzor prevoza nevarnega blaga. Aktivnosti bodo zagotovile, da bodo prilagojene tehnologije primerno kalibrirane, kakovost pregledane in zanesljive ter da bo SEEMARINER sistem deloval kot koherenten, zanesljiv in učinkovit sistem.

Rezultat tega DP je sposoben sistem, ki bo zagotavljal strokovne zmogljivosti za različne deležnike in upravljal z okoljskimi tveganji v območju Jugo-Vzhodne Evrope.