DP6 - Trajnostni vidik projekta SEE MARINER

DP bo skušal zagotoviti trajnostni vidik mehanizma SEEMARINER in implementiranega sistema skozi projekt in nadaljnji razvoj metodologije regionalne politike za uspešno izvrševanje na transnacionalnem nivoju strategij za izboljšanje koordinacije, odziva in izmenjavo podatkov v realnem času v območju Jugo- Vzhodne Evrope.

Zarisati elemente za trajnost in razvoj sredstev in inštrumentov za nadaljevanje, nadzor in oceno vpliva pilotnih aktivnosti je izrednega pomena za DP 6. Rezultat tega bodo celotne smernice in metodologija za olajšanje odločitev v korist okolju in za nadaljnji razvoj SEEMARINER sistema. Eden ključnih elementov za zagotovitev trajnostni SEEMARINER sistema so institucionalni dogovori.

Aktivnosti bodo osredotočene na vzpostavitev najbolj primernega institucionalnega mehanizma za ravnanje z operacijami, administracijo in upravljanje sistema SEEMARINER s predlogi pomembnih deležnikov na nacionalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju tudi po koncu projekta.